Door spel sterker in gedachten en gedrag.

Positieve impact!

Als kindertherapeut help ik kinderen zich beter te voelen en zichzelf (en hun omgeving) beter te begrijpen. Ik luister naar hun problemen en help hen manieren te vinden om met hun gevoelens om te gaan. Samen op zoek naar handvatten die ze nodig hebben om met moeilijke dingen in het leven om te gaan.

Soorten therapie

Spel therapie 


Gebruikt spel als therapeutisch hulpmiddel om emoties te uiten, problemen op te lossen en de ontwikkeling te bevorderen.

Cognitieve gedragstherapie


Focus op denkpatronen en gedrag om negatieve gedachten te veranderen, emotionele problemen te behandelen en copingvaardigheden te verbeteren.

Groeps speltherapie 


Gebruikt spel binnen een groep om emoties te uiten, sociale vaardigheden te verbeteren en ondersteuning te bieden in een therapeutische omgeving.

 
 
 
 
 
unsplash