Eefke Bosch

Kindertherapeut


‘Ik gun ieder kind dat het zich goed en veilig voelt’


Impact Kindertherapie wordt gegeven door mij, Eefke Bosch. Ik ben getrouwd en onze twee tieners zorgen voor een levendige dynamiek in huize Bosch.

Kinderen hebben een grote plek in mijn hart en het werken met en voor hen is me op het lijf geschreven. Ik gun ieder kind dat het zich goed en veilig voelt en met zelfvertrouwen mag opgroeien. Helaas heeft niet ieder kind dat geluk. Voor hen kan kinder(spel)therapie een fijne en natuurlijke manier zijn om weer in balans en in hun kracht te komen staan.

Ik vind het steeds weer een voorrecht dat ik een stukje met kinderen mee mag wandelen op hun soms hobbelige pad. Mijn inlevingsvermogen in de (spel)wereld van het kind, mijn gevoel voor humor en vermogen om out of the box te denken, helpen me om me te verbinden met het kind en voor hem of haar een veilige plek te creëren. Spel is een mooie manier om contact met een kind te maken en het blijft altijd prachtig om te zien hoe gaandeweg het zelfvertrouwen groter wordt en een kind weer opbloeit.


Mijn opleidingen en werkervaring


Opleidingen

  • Propedeuse HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening
  • HBO- sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Post HBO Psychomotorisch kindercoach
  • Master Speltherapeut
  • De beroepsopleiding van de therapeut voldoet aan de eis van medische en/of psychosociale basis kennis (MBK en PsBK)
  • Jeugdzorg Academie: Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (i.o)
  • Methodiek: Een Taal erbij


Werkervaring

  • Trias Jeugdhulp; zowel 24-uurszorg alsook Dagbehandeling Jonge kind
  • Pedagogisch leerlingbegeleider bij Speciaal Onderwijs de Ambelt
  • Speltherapeut bij Koninklijke Kentalis


Mijn manier van werken

Onderling vertrouwen staat centraal!

Een goede relatie tussen kind en therapeut en tussen ouder en therapeut vind ik heel belangrijk. Daarom is een vrijblijvend kennismakingsgesprek altijd mogelijk om te kijken of we een klik hebben. Vervolgens begint de therapie met een intakegesprek, meestal alleen met de ouders. We bespreken het levensverhaal van het kind en de klachten en de zorgen die er zijn. Verder geef ik uitleg over de therapie en het vervolgtraject.

Na het intakegesprek start ik met 5 observatiesessies, waarin het kind in een veilige sfeer mag spelen en mag wennen aan de therapie en aan mij. Onderling vertrouwen staat hierbij centraal. Ondertussen krijg ik een beeld van de problematiek en de mogelijkheden van het kind. Na de observatiefase bespreek ik de eerste bevindingen met de ouders en stel ik een behandelplan op. De meeste kinderen hebben gemiddeld 20 sessies nodig om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Gedurende het behandeltraject hebben we een aantal oudergesprekken waarin we het proces, mijn observaties, de voortgang en de behandeldoelen bespreken. In de eindfase worden de sessies minder intensief en geeft het kind vaak zelf al aan dat het moment van afronding is aangebroken. In een laatste oudergesprek ronden we af door terug te blikken, samen te vatten en vooruit te kijken.