Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die speciaal is ontworpen voor kinderen.

Het maakt gebruik van spel als een medium voor communicatie en zelfexpressie, waardoor kinderen op een natuurlijke en comfortabele manier kunnen praten en spelen over hun gevoelens, gedachten en ervaringen. Deze vorm van therapie is gericht op het helpen van kinderen bij het begrijpen en beheersen van hun emoties, het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, het versterken van hun zelfbeeld en het bevorderen van positieve gedragsveranderingen.

De speltherapeut begeleidt het kind tijdens sessies en biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin het kind vrij kan spelen, ontdekken en creatief kan zijn. 

Speltherapie kan nuttig zijn bij het behandelen van verschillende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen, zoals angst, depressie, trauma, gedragsstoornissen, aandachtsproblemen, rouwverwerking en meer. Het helpt kinderen om zich uit te drukken en te begrijpen wat er in hen omgaat, terwijl ze tegelijkertijd leren omgaan met moeilijke situaties en gevoelens.


Cognitieve gedragstherapie

Inzicht in denken, voelen en doen

Cognitieve gedragstherapie helpt kinderen bij het begrijpen en beheersen van hun emoties, gedachten en gedrag. Het kind krijgt inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Daarnaast leert hij of zij op een goede manier om te gaan met problemen. Soms ligt de nadruk op het oefenen van ander gedrag en soms op het oefenen van andere gedachten. Door anders te doen of anders te denken, gaat een kind zich ook anders voelen en nemen de klachten af.


Anders leren doen, of anders leren denken
Door samen te spelen en te praten wordt het kind zich bewust van de negatieve gedachten of ideeën die hij of zij heeft, en of die ook kloppen. Vervolgens gaan we op zoek naar hoe het kind positiever kan denken, nare gevoelens beter onder controle kan houden en het problemen onder ogen kan zien en kan overwinnen. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en daarmee ook andere gevoelens.


Samenwerking met ouders
Ouders spelen vaak een actieve rol in de therapie, vooral bij jongere kinderen. Ik betrek ze bij het leren en ondersteunen van de vaardigheden die het kind in de therapie leert. Het verloop van de therapie kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van het kind en de ernst van de problemen. We evalueren de voortgang regelmatig om te beoordelen of de doelen worden bereikt en of aanpassingen in de behandeling nodig zijn.


Cognitieve Gedragstherapie (i.o.*)
* Op dit moment ben ik cognitief gedragstherapeutisch werker in opleiding. Ik heb de basisopleiding afgerond en ben, gedurende een jaar, minstens twaalf uur per week werkzaam op (g)gz-gebied, waarvan minstens zes uur aan cgt-procedures.

Groeps speltherapie

Groepsspeltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut een groepje kinderen samenbrengt, om therapeutische doelen te bereiken met behulp van spel en groepsinteractie.

Belangrijke punten zijn:

1. Groepsdynamica: De therapeut faciliteert interacties tussen groepsleden om emotionele problemen en patronen te verkennen.

2. Spel als medium: Spel wordt gebruikt als een veilige en creatieve manier voor deelnemers om zich uit te drukken en emoties te uiten.

3. Ondersteuning van peers: Deelnemers vinden steun en begrip bij groepsgenoten die vergelijkbare uitdagingen ervaren.

4. Sociale vaardigheden: Voor kinderen helpt het bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

5. Therapeutische doelen: De doelen variëren en omvatten het verminderen van angst, het verbeteren van zelfbeeld, het omgaan met trauma en zeer waardevol: herkenning en erkenning vinden bij elkaar. 

Groepsspeltherapie kan een effectieve aanvulling zijn op individuele therapie en biedt kinderen de kans om te leren, groeien en zichzelf uit te drukken in een ondersteunende omgeving.

NB. Bij voldoende deelname wordt een groep samengesteld, afhankelijk o.a. van de problematiek en groepsgrootte wordt er een geschikte locatie gezocht.